V oblasti zamestnávania zahraničných pracovníkov poskytujeme aj právne poradenstvo. Naši kvalifikovaní zamestnanci vám poradia a vyberú pre vás tú najlepšiu alternatívu. Zamestnanci budú vďaka tomu spoľahliví, vrátane všetkých potrebných dokumentov. Pomôžeme vám s kompletnou administratívou a okrem iného poskytneme aj vzory vypísaných tlačív a podrobné inštrukcie k ich vyplneniu. 

Každý náš zamestnanec z tretích krajín bude mať:

  • doklad o vzdelaní
  • životopis
  • doklad o bezúhonnosti
  • platný biometrický pas
  • dokumenty, potrebné k vybaveniu pracovného povolenia

   

Jediné, čo vás delí od kvalitnej pracovnej sily, je vyplnenie jednoduchého formulára.


 

Názov spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Kontaktná osoba

Kontaktný email

Telefónne číslo

Typ služby o ktorú máte záujem
RecruitingOutsourcing

Približný počet ľudí, ktorých potrebujete

Pracovná doba alebo zmeny

Požadované vzdelanie

Náplň práce

Obsadzované profesie

Predpokladaná mesačná mzda

Osobitné požiadavky

Máte možnosť ako firma zabezpečiť ubytovanie?
ánonie

Máte vo firme firemnú dopravu?
ánonie

Vaša cenová predstava